Naši studenti

CHOREOGRAFIE

bakalářský Počet studentů: 2

CHOREOGRAFIE

bakalářský Počet studentů: 9

PEDAGOGIKA TANCE

bakalářský Počet studentů: 9

PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 3

PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 5

PEDAGOGIKA TANCE - LIDOVÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 2

PEDAGOGIKA TANCE - LIDOVÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 1

PEDAGOGIKA TANCE - MODERNÍ A SOUČASNÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 1

PEDAGOGIKA TANCE - MODERNÍ A SOUČASNÝ TANEC

bakalářský Počet studentů: 6

PEDAGOGIKA TANCE - TANEČNÍ VÝCHOVA

bakalářský Počet studentů: 5

TANEČNÍ VĚDA

bakalářský Počet studentů: 3

CHOREOGRAFIE

navazující magisterský Počet studentů: 2

CHOREOGRAFIE - CHOREOGRAFIE A REŽIE

navazující magisterský Počet studentů: 4

CHOREOGRAFIE - TANEČNÍ PRODUKCE A ORGANIZACE

navazující magisterský Počet studentů: 3

PEDAGOGIKA TANCE

navazující magisterský Počet studentů: 1

PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC

navazující magisterský Počet studentů: 2

PEDAGOGIKA TANCE - LIDOVÝ TANEC

navazující magisterský Počet studentů: 3

PEDAGOGIKA TANCE - MODERNÍ A SOUČASNÝ TANEC

navazující magisterský Počet studentů: 2

CHOREOGRAFIE A TEORIE CHOREOGRAFIE

doktorský Počet studentů: 4

TANEČNÍ UMĚNÍ A NONVERBÁLNÍ DIVADLO

doktorský Počet studentů: 4

TANEČNÍ VĚDA

doktorský Počet studentů: 6