Studenti programu "PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC"

Bakalářský

Anna Fialová 1. ročník

Lucia Micháliková 1. ročník

Aneta Skopová 1. ročník

Tereza Čechová 2. ročník

Františka Sochorová 2. ročník

Ostatní programy

TANEČNÍ VĚDA

Bakalářský

CHOREOGRAFIE

Bakalářský

PEDAGOGIKA TANCE

Bakalářský

PEDAGOGIKA TANCE

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Doktorský

PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC

Navazující magisterský

PEDAGOGIKA TANCE - LIDOVÝ TANEC

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE - CHOREOGRAFIE A REŽIE

Navazující magisterský

DANCE PEDAGOGY - METHODS OF FOLK DANCE

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE

Bakalářský

TANEČNÍ VĚDA

Navazující magisterský

CHOREOLOGY

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Bakalářský