Studenti programu "PEDAGOGIKA TANCE - MODERNÍ A SOUČASNÝ TANEC"

Bakalářský

Sofie Koldová 1. ročník

Anna Pohlová 1. ročník

Lujza Spáčilová 1. ročník

Nela Štarková 1. ročník

Amálie Špachtová 2. ročník

Ostatní programy