Studenti programu "PEDAGOGIKA TANCE - MODERNÍ A SOUČASNÝ TANEC"

Bakalářský

Sofie Koldová 1. ročník

Anna Pohlová 1. ročník

Lujza Spáčilová 1. ročník

Nela Štarková 1. ročník

Amálie Špachtová 2. ročník

Ostatní programy

TANEČNÍ VĚDA

Bakalářský

CHOREOGRAFIE

Bakalářský

PEDAGOGIKA TANCE

Bakalářský

PEDAGOGIKA TANCE

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Doktorský

PEDAGOGIKA TANCE - KLASICKÝ TANEC

Navazující magisterský

PEDAGOGIKA TANCE - LIDOVÝ TANEC

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE - CHOREOGRAFIE A REŽIE

Navazující magisterský

DANCE PEDAGOGY - METHODS OF FOLK DANCE

Navazující magisterský

CHOREOGRAFIE

Bakalářský

TANEČNÍ VĚDA

Navazující magisterský

CHOREOLOGY

Navazující magisterský

TANEČNÍ VĚDA

Bakalářský