Studenti programu "PEDAGOGIKA TANCE - TANEČNÍ VÝCHOVA"

Bakalářský

Anita Holečková 1. ročník

Barbora Hovorková 1. ročník

Aneta SAHULOVÁ 1. ročník

Kateřina Pechová 3. ročník

Ostatní programy