Studijní programy

Choreografie

Bakalářský Od roku 2022/23

Choreografie - Choreografie a režie

Navazující magisterský Od roku 2022/23

Choreografie - Taneční produkce a organizace

Navazující magisterský Od 2022/23

Choreology

Navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Classical Ballet Technique

Navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Classical Ballet Technique

Bakalářský

Dance Pedagogy - Methods of Folk Dance

Navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Folk Dance

Bakalářský

Dance Pedagogy - Methods of Modern and Contemporary Dance

Navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Modern and Contemporary Dance

Bakalářský

Pedagogika tance - Klasický tanec

Bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Klasický tanec

Bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Klasický tanec

Navazující magisterský od 2022/23

Pedagogika tance - Lidový tanec

Bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Lidový tanec

Bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Lidový tanec

Navazující magisterský od 2022/23

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

Bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

Bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

Navazující magisterský od 2022/23

Pedagogika tance - Taneční výchova

Bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Taneční umění a nonverbální divadlo

Doktorský Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo má čtyři profilace - Taneční věda, Choreografie, Nonverbální divadlo a Pedagogika tance.

Taneční věda

Bakalářský Od roku 2022/23.

Taneční věda

Navazující magisterský Od roku 2022/23

Studijní obory - dobíhající akreditace