Taneční věda

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je prohloubení znalostí získaných v bakalářském stupni z historické a systematické taneční vědy a způsobu jejich použití v samostatném výzkumu a aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Student získá celkový přehledu o metodologiích tanečního výzkumu a jejich využití v samostatném výzkumu a jeho kvalitní prezentaci v mezinárodním měřítku. Účastí na mezioborových projektech je uveden také do problematiky taneční produkce a managementu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Taneční věda je veden k dalšímu samostatnému výzkumu v oblasti historické či systematické taneční vědy a schopen jeho kvalitní prezentace v mezinárodním měřítku. Uplatňuje se v další akademické či badatelské činnosti, tak v praktické práci v institucích přidružených oborů na pozicích asistenta, dramaturga, produkčního či manažera. Absolventi se často uplatňují také v publicistice a osvětové činnosti.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru taneční věda

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce.

Odborná problematika zahrnuje přehled o historické a systematické taneční vědě v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru. Dále zahrnuje přehled o současné tanečně-vědní problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194

Pracoviště: Katedra tance
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.