Studijní programy

Choreografie

bakalářský Od roku 2022/23

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

bakalářský Od akademického roku 2022/23.

Pedagogika tance - Taneční výchova

bakalářský Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Taneční věda

bakalářský Od roku 2022/23.

Choreografie - Choreografie a režie

navazující magisterský Od roku 2022/23

Choreografie - Taneční produkce a organizace

navazující magisterský Od 2022/23

Choreology

navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Classical Ballet Technique

navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Folk Dance

navazující magisterský

Dance Pedagogy - Methods of Modern and Contemporary Dance

navazující magisterský

Pedagogika tance - Klasický tanec

navazující magisterský od 2022/23

Pedagogika tance - Lidový tanec

navazující magisterský od 2022/23

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

navazující magisterský od 2022/23

Taneční věda

navazující magisterský Od roku 2022/23

Taneční umění a nonverbální divadlo

doktorský Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo má čtyři profilace - Taneční věda, Choreografie, Nonverbální divadlo a Pedagogika tance.

Studijní obory - dobíhající akreditace