Pedagogika tance

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje praktickou zkušenost s různými tanečními technikami a styly, metodiku a didaktiku taneční výchovy se zaměřením na lidový, klasický a moderní tanec a přehled o historickém vývoji tance. Důraz je položen na získání znalostí a dovedností tvořících základní korpus taneční pedagogiky, během studia si zároveň studenti hledají své budoucí profesní zaměření (specializaci na určitý typ tance).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance má získat ucelené vzdělání v jednotlivých tanečních technikách v jejich soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogiky tance obecně a základní objem vědomostí ve zvolené taneční technice, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině pedagogické praxe tak, aby mohl pedagogicky působit na elementárním stupni tanečního vzdělávání (ZUŠ, nižší ročníky tanečních konzervatoří). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i z hlediska dalších uměleckých oborů a kultury.

Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto