Pedagogika tance

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky taneční pedagogiky ve zvolené specializaci ? klasický, moderní nebo lidový tanec, prohloubení praktických zkušeností při práci v různých stupních pedagogického působení na základních školách, středních odborných školách (na konzervatořích) a v profesionálních baletních (tanečních) souborech (divadlech). Vypracování vlastního osobnostního profilu pojícího v sobě špičkového umělce, pedagoga a znalce tanečního a pohybového divadla.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika tance dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména ve vztahu ke zvolené specializaci na určitou taneční techniku/styl. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti didaktiky a metodiky. Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se se současnými přístupy ke studiu tance. Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika tance by měl být připraven k pedagogickému působení na všech stupních tanečního vzdělávání stejně jako pro činnost pedagoga a repetitora v baletních souborech divadel a v profesionálních tanečních ansámblech. Očekává se od něj osobitý přínos pro další rozvoj tanečního školství.

Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto