Taneční věda

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Taneční věda je zaměřeno na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Důraz je položen na získání základních odborných znalostí z taneční historie i teorie a příbuzných uměleckých oborů (hudební, výtvarné, divadelní umění) a orientaci v metodách taneční vědy i jiných uměnovědných oborech. Studenti jsou vedeni k samostatné badatelské činnosti a vědecké prezentaci. Povinnou účastí na praktických tanečních kurzech a seminářích jsou vedeni k propojování praktických a teoretických znalostí oboru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Taneční věda je schopen samostatné činnosti v oblasti tanečního výzkumu a jeho kvalitní prezentace. Absolventi se často uplatňují ve výzkumných ústavech, divadelních institucích či v publicistice.

Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor Telefon: 234 244 194 Detail osoby
Foto