Taneční věda

Navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Úkolem studia je prohloubení znalostí získaných v bakalářském stupni z historické a systematické taneční vědy a způsobu jejich použití v samostatném výzkumu a aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Student získá celkový přehledu o metodologiích tanečního výzkumu a jejich využití v samostatném výzkumu a jeho kvalitní prezentaci v mezinárodním měřítku. Účastí na mezioborových projektech je uveden také do problematiky taneční produkce a managementu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Taneční věda je veden k dalšímu samostatnému výzkumu v oblasti historické či systematické taneční vědy a schopen jeho kvalitní prezentace v mezinárodním měřítku. Uplatňuje se v další akademické či badatelské činnosti, tak v praktické práci v institucích přidružených oborů na pozicích asistenta, dramaturga, produkčního či manažera. Absolventi se často uplatňují také v publicistice a osvětové činnosti.

Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor Telefon: 234 244 194 Detail osoby
Foto