Staň se novou hvězdou operního nebe!

Co se dá u nás studovat? Pod vedením zkušených pedagogů nabýt schopnost ovládat svůj hlas v klasickém zpěvu nebo se stát profesionálem v oboru operní režie, tedy ovládat komplexní divadelní formu jakou je opera.

Pěvecké oddělení umožňuje získat jevištní praxi v operním studiu na konkrétních projektech. Zájemci o koncertní literaturu mají možnost zúčastnit se výuky ve spolupráci se specialisty daného oboru v semestrálních projektech.
Nabízíme rovněž možnost zúčastnit se v rámci programu ERASMUS+ pobytů na různých uměleckých školách Evropy. 

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“
Victor Hugo

Kontakt

Naděžda Václavíková

referentka kateder

E-mail: nadezda.vaclavikova@hamu.cz
Telefon: 234 244 139
Detail osoby
Bez obrázku

doc. MgA. Martin Bárta

vedoucí katedry

E-mail: martin.barta@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Martin BÁRTA.