Staň se novou hvězdou operního nebe!

Co se dá u nás studovat? Pod vedením zkušených pedagogů nabýt schopnost ovládat svůj hlas v klasickém zpěvu nebo se stát profesionálem v oboru operní režie, tedy ovládat komplexní divadelní formu jakou je opera.

Pěvecké oddělení umožňuje získat jevištní praxi v operním studiu na konkrétních projektech. Zájemci o koncertní literaturu mají možnost zúčastnit se výuky ve spolupráci se specialisty daného oboru v semestrálních projektech.
Nabízíme rovněž možnost zúčastnit se v rámci programu ERASMUS+ pobytů na různých uměleckých školách Evropy. 

„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“  - Victor Hugo

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Naděžda VÁCLAVÍKOVÁ

referentka katedry Telefon: 234 244 139 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Martin BÁRTA

vedoucí katedry Telefon: 234 244 139 Úřední hodiny: Po předchozí dohodě. Detail osoby
Foto