Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


INFO

Magisterský stupeň oboru Operní režie se v současné době otevírá
pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2022/2023 NEBUDE OTEVŘEN


Zpěv
Operní režie

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv

Uchazeč si pro přijímací zkoušku připraví samostatný koncert v trvání 60 minut, který bude obsahovat:

  • písňový cyklus nebo část cyklu (český nebo cizojazyčný),
  • árie z období baroka nebo klasicizmu,
  • další árie podle vlastního výběru, z nichž minimálně jedna musí být česká.

Přednes (zpěv) zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Před zahájením přijímací zkoušky uchazeč/čka předloží přijímací komisi max. 1 měsíc staré vyjádření foniatra o zdravotní způsobilosti.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru operní režie

 

Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru o odborné problematice oboru.

Uchazeč má možnost svoji případnou uskutečněnou pohostinskou režie na operní scéně, doložit videozáznamem, popř. posudkem pedagoga Katedry ZOR. Využití této možnosti neovlivňuje bodové hodnocení.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení přehledu o inscenacích uváděných tuzemskými i zahraničními divadly, verbální hodnocení režií jiných než vlastních, kvalifikovanost názoru na vývoj operní režie v Čechách i ve světě, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 .