Naši studenti

Operní režie

bakalářský
počet studentů: 2

Zpěv

bakalářský
počet studentů: 30

Zpěv a operní režie - Operní režie

bakalářský
počet studentů: 0

Zpěv a operní režie - Zpěv

bakalářský
počet studentů: 0

Operní režie

navazující magisterský
počet studentů: 1

Zpěv

navazující magisterský
počet studentů: 11

Zpěv a operní režie - Zpěv

navazující magisterský
počet studentů: 0.