Zpěv

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Magisterský obor Zpěv prohlubuje praktické vzdělání a náročnější repertoár v oblasti zpěvu. Výuka je zaměřena především na stylovou interpretaci, je doplněná povinnými korepeticemi. Oba ročníky magisterského stupně jsou ukončeny závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného recitálu nebo koncertu s orchestrem.
Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby si student prakticky ověřuje větší rolí v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Již v průběhu magisterského stupně studia se studenti mají možnost zapojit se i do praxe v profesionálních operních divadlech.
Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů.
Hudebně-estetické předměty umožní studentovi získat širší přehled v hudební oblasti a samostatnost při práci na interpretaci děl určitých stylových období a vytváření propracované operní role jak po stránce technické, hudební i psychologické.

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v operních souborech divadel v ČR i zahraničí buď jako členové sboru či jako sólisté, dále se mohou stát členy profesionálních sborových těles, dále se mohou věnovat komorní hudbě. Aktivní uměleckou činnost zpravidla absolventi kombinují s pedagogickým působením na ZUŠ, konzervatořích, MKS, hudebních gymnáziích a základních školách.


Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.