Jsme conquistadory zvuku

Jsme týmem odborníků v oblasti tvůrčí práce se zvukem. Od prvotního nahrávání přes střih, mix, mastering a další fáze zpracování zvuku. Nahrávací proces je vzrušujícím dobrodružstvím, které začíná partiturou a končí finální nahrávkou. Naším posláním je transformovat živý výkon hudebníka do zvukové podoby. Jsme poslové dobrých zpráv - hudby. Přenášíme hudební skladbu k uším posluchačů, aby zážitek z jejího poslechu byl opakovatelný a uchovatelný na mnoho let. Hudební a zvuková režie jsou obory, které mají všechny tyto činnosti v popisu práce.

Historie katedry

2016

Spojení oborů Hudební režie a Zvuková tvorba pod jednu katedru

2001

Akreditace oboru Zvuková tvorba na HAMU

ve všech třech navazujících etapách - bakalářské, magisterské a doktorské

1996

Otevření prvního ročníku magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU

jako navazujícího studia pro absolventy FAMU nebo ČVUT alespoň na úrovni bakalářského stupně

1994


Vznik oboru Hudební režie na HAMU ve spolupráci se Zvukovým studiem HAMU

1991


Fakulta vydává první kompaktní disk, realizovaný ve Zvukovém studiu HAMU

1986

Vznik oboru Zvuková tvorba na FAMU

Zvukové studio HAMU zajišťovalo výuku specializovaných předmětů

1981

Zahájení výuky Technologických základů elektroakustické hudby

pro posluchače oboru skladba

1969

Zřízení Zvukového studia HAMU