Naši studenti

Hudební režie

bakalářský
počet studentů: 3

Zvuková tvorba

bakalářský
počet studentů: 6

Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie

bakalářský
počet studentů: 0

Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba

bakalářský
počet studentů: 0

Hudební režie

navazující magisterský
počet studentů: 2

Zvuková tvorba

navazující magisterský
počet studentů: 3

Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie

navazující magisterský
počet studentů: 0

Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba

navazující magisterský
počet studentů: 0

Zvuková tvorba

doktorský
počet studentů: 2.