Hudební režie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu.
Profesní uplatnění absolventa oboru Hudební režie: hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, hudební režisér při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD a pod.). Pro šíři a hloubku hudebního vzdělání, které tento obor poskytuje, existuje však také možnost uplatnění jako hudební redaktor či dramaturg (např. v rozhlasových stanicích a pod.).


Garant

doc. Mgr. MgA. et MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Odd. OPVV HAMU#Sekretariát HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. MgA. et MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.


.