Hudební režie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského stupně studia může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU.


Garant

doc. Mgr. MgA. et MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Odd. OPVV HAMU#Sekretariát HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. MgA. et MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.


.