Oddělení hudebně teoretických disciplín

Zajišťujeme výuku teoretických předmětů pro všechny obory na HAMU.

AktuALITY

INFO

Aktuality celé HAMU najdete na Úřední desce.

Kam dál