Stručná historie

Oddělení klavírní spolupráce vzniklo na Hudební fakultě AMU počátkem šedesátých let pod názvem "Kabinet klavírní praxe a klavírního doprovodu". Vedoucím profesorem byl tehdy význačný český klavírista Prof. Jiří Hubička. Od roku 1966 do 1983 byla činnost oddělení přenesena na jednotlivé katedry fakulty. Ukázalo se však, že problematika klavírního doprovodu, klavírní korepetice a obligátního klavíru je natolik samostatná, že bylo toto oddělení v roce 1983 opět ustaveno - tehdy pod názvem "Kabinet klavírní spolupráce". Vedoucí pedagožkou se tehdy stala známá česká klavíristka, specialistka na klavírní doprovod, Doc. Eva Glancová. Dnešní podobu "Oddělení klavírní spolupráce" dostalo v roce 1991, kdy bylo ustanoveno jako samostatná uměleckopedagogická složka Hudební fakulty AMU. V oddělení jsou organizačně sdruženi klavíristé pusobící na jednotlivých katedrách - konkrétně v oborech instrumentálních (klávesové, smyčcové a dechové nástroje), v oboru pěveckém, v oboru dirigování, v oborech tanečních a pedagogové klavírní praxe.