Podporujeme tradici českých komorních těles

 

Oddělení komorní hry na HAMU v Praze přineslo značné zlepšení koordinace výuky komorní hry. Jeho působnost je mezikatedrální a  propojuje činnosti kateder Strunných nástrojů, Klávesových nástrojů, Dechových nástrojů, případně Bicích nástrojů. Program výuky předmětu komorní hry je nastaven tak, aby studenti během bakalářského a magisterského studia měli možnost seznámit se s díly např. vídeňských klasiků, českých skladatelů, představitelů hudebního baroka a v neposlední řadě s díly soudobými.

V případech, kdy soubory jako smyčcová kvarteta, klavírní tria, dechová kvinteta atp. překračují běžný rámec výuky a specializují se, dostává se jim veškeré podpory. Tradice skvělých českých komorních souborů je zavazující. Fakt, že studenti hudební fakulty v mezinárodních soutěžích získávají pravidelně i ta nejvyšší ocenění, svědčí o kvalitě přípravy, které se jim na HAMU dostává.

Vedením oddělení a výukou předmětu Dechové kvinteto byl pověřen doc. Štěpán Koutník (soloklarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a člen Novákova tria), kolegové prof. Václav Bernášek (člen Kociánova kvarteta) pro katedru strunných a doc. František Malý (člen Tria Antonína Dvořáka) pro katedru klávesových nástrojů.