Studuj hru v komorních ansámblech na HAMU!

Působnost Sekce komorní hry je mezikatedrální a  propojuje činnosti kateder Strunných nástrojů, Klávesových nástrojů, Dechových nástrojů, případně Bicích nástrojů. Program výuky předmětu komorní hry je nastaven tak, aby studenti během bakalářského a magisterského studia měli možnost seznámit se s díly např. vídeňských klasiků, českých skladatelů, představitelů hudebního baroka a v neposlední řadě s díly soudobými. V magisterském stupni studia lze komorní hru studovat jako samostatný obor ve specializacích komorní trio, smyčcové kvarteto a dechové kvinteto.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


Kontakt

Stanislava Adamcová

referentka oddělení

E-mail: stanislava.adamcova@hamu.cz
Telefon: 234 244 143
Detail osoby
Bez obrázku

doc. Mgr. Štěpán Koutník

vedoucí oddělení

E-mail: stepan.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 141
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Štěpán KOUTNÍK.