Předměty týkající se soudobé hudby na HAMU

LETNÍ semestr 2023/ 24

TIP

Ve volitelných předmětech vypsaných OSH v tomto semestru lze získat 3 kredity:

  •      Interpretace soudobé hudby – praxe 2 kredity
  •      Studio N 1 kredit

Sledujte kreditované moduly vypisované OSH a Katedrou skladby a podívejte se na sylaby i dalších vybraných předmětů v tabulce dole, všechny jsou otevřené jako volitelné – stačí prokliknout: