Specializované moduly OSH

Zimní semestr 2019/ 20

INFO

Moduly jsou vypisovány průběžně. Sledujte aktuality na školních stránkách OSH, anebo na našem Facebooku .


Rytmy inspirované indickou hudbou
Podzimní dílna soudobé hudby Poněšice 2019

Workshop - úspěšný grant VGS - 1 kredit

(for English, please scroll down)

 

pátek 18. října 2019, Galerie

Ganesh Anandan (CA)  

 

- perkusista, improvizátor, stavitel vlastních nástrojů laděných v systému shruti

- navazuje na workshop v roce 2017, video zde

zápis již možný, kód modulu 185MRIH

 

Jednodenní workshop založený na systému rytmických slabik solkattu, ve dvou blocích:

- dopolední blok 10 - 11.30

oběd

- odpolední blok 12.30 - 14

Pro všechny obory, obsah bude přizpůsoben účastníkům.

---

 

Solkattu are South Indian Percussion syllables or Onomatopoeia which are played on instruments such as the Mrdangam (barrel shaped, two sided, tuned percussion instrument), Tavil (a temple two sided drum, played with hardened capped fingers and a stick), Ghatam (a tuned clay pot), and the Kanjira (a lizard skin tamburine).

Each Solkattu phrase and sound is related to left and right hand finger technique, timbre, position of hands and fingers on the instrument and mathematical calculations.
This is an oral & aural language that is first recited while keeping the hand Tala and later played on an instrument.

The Tala is a specific cyclic hand pattern counted with fingers, claps and waves. Each Tala has a different hand pattern (we will look at different Tala’s in the workshop).
We will also work on simple Solkattu and Hand techniques. And instead of traditional instruments, I encourage the participants to bring any kind of sounding object / cardboard box / metal lunch box or hand percussion instrument.

Besides hand drumming, I have developed specific walking exercises while reciting Solkattu and hand clapping (which is fun in a group). These exercises help solidify and synchronize the three parts each person does:
1 Walking a specific foot pattern. 
2 Reciting solkattu phrases in different speeds.
3 Specific hand claps.

The Solkattu phrases can be used with or without the hand techniques. The concepts and phrases can be applied or transposed to other instruments including drum kit, melodic instruments, frame drums, tamburines, darbuka and others. They can also be used in other musical contexts, for rhythmic education and as a tool for composition.


Ganesh Anandan
www.fingerworks.org

---

Friday, Oct 18, Galerie

Ganesh Anandan (CA)  

 

- percussionist, improviser, maker of own instruments tuned in the Indian shruti system

- continuation of the 2017  workshop, video here

enroll under the code 185MRIH

 

One-day workshop based on the solkattu system of rhythmical syllables, in two blocks:

- morning block 10 - 11.30

lunch

- afternoon block 12.30 - 14

For all the majors, the contents will be adjusted to the participants.

 

 

 

 

Plánovaný čtyřdenní pobyt v areálu Poněšice 

(for English, please scroll down)

 

31.10.-3.11. (čtvrtek - neděle)

Zájemci se již mohou závazně registrovat zde

- seznámení s finskou citerou kantele

- setkání se skladatelem Ondřejem Štochlem - přednáška a individuální konzultace

- nad rozšířenými technikami ve skladbách pro flétnu S. Sciarrina a L. Beria s Yaninou Aliakhnovich

- příprava na vernisáž  pro Národní galerii 5.11. ve Šternberském paláci  a

  na společný koncert soudobé hudby s JAMU v Brně 11.11.

- spolupráce s Ensemblem Terrible

 

Podívejte se na videa a foto z minulých ročníků  / Videos and photos from the past workshops

video 2017foto 2017

video 2018foto 2018

---

Oct 31 - Nov 3 (Thur - Sun)

Those interested can make their binding registration here

- getting acquainted with the Finnish zither - kantele

- meeting the Czech composer Ondřej Štochl - a lecutre and individual lessons

- on extended techniques on flute with Yanina Aliakhnovich (S. Sciarrino, L. Berio)

- rehearsals for the opening for the National Gallery on Nov 5  in the Šterberk Palace

- rehearsala for the joint contemporary music concert at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno on Nov 11

- cooperation with Ensemble Terrible

 


.