Specializované moduly OSH

zimní semestr 2023/ 24

FB

Moduly jsou vypisovány průběžně. Sledujte aktuality na školních stránkách OSH, anebo na našem Facebooku .

Přednostně určeno studentům doktorandkých a magisterských programů HAMU

kapacita 12 míst aktivně, pasívně neomezené

Galeria HAMU 14.-15.10. vždy ve dvou blocích 10-12 / 13-15 h

 

Výukový modul je teoretickým a praktickým experimentem zaměřeným na zvukovost mikrointervalových systémů a ladění. Je určen především studentům doktorských a magisterských studijních programů HAMU – instrumentalistům, skladatelům, dirigentům, teoretikům a hudebním režisérům – tedy napříč hudebními obory HAMU, ale pokud bude dostatek prostoru, je otevřen i všem dalším zájemcům. Specifikem tohoto kurzu je propojování různorodých hudebních kontextů a kulturních tradic – vazby na etnomuzikologii, elektroakustickou kompozici a zvukové umění. Aspekt mikrotonality – možnost práce se všemi možnými frekvencemi (na rozdíl od práce v systému dvanácti temperovaných tónů klasické evropské hudby) a myšlenka "racionální intonace", která vychází z psychoakustiky, otevírají prostor pro zkoumání souvislostí mezi tóny napříč hudebními tradicemi. Tyto koncepty se stávají nástrojem nového přístupu k výzkumu v oblasti hudební teorie. Východiskem je zvukový materiál a jeho vnímání, cílem je propojit různé způsoby tvorby a poslechu hudby.

V rámci dvoudenního výukového modulu jsou dopolední bloky věnovány praxi. Zpěvem nebo hrou na vlastní nástroj budou účastníci experimentovat s novými možnostmi. Práce ve skupinách bude zahrnovat jednoduchá cvičení, která nevyžadují žádnou pokročilou přípravu. Pokud si účastníci budou přát pracovat na krátkých příkladech problematického ladění ze svého repertoáru, je možné je lektorovi předem poslat k posouzení. Pokud bude dostatek času, mohou být tato témata „masterclassu“ začleněna. Jiná varianta je, že si účastníci vymyslí malá kolektivní cvičení nebo kompoziční „etudy“, které skupina zkusí zahrát. Ty by měly být sděleny jednoduše (ústně, graficky) bez specializovaného zápisu.  Odpolední bloky budou věnovány teorii, rozboru vybraných skladeb a v závěrečném bloku prezentaci výsledků dopoledních bloků a její reflexi. Lektor seznámí účastníky s možnostmi nové notace a práce s nově vyvinutými online nástroji, které vytvořil se svými kolegy.

Modul je otevřen všem studentům AMU - možnost získat 2 kredity.

             formulář pro účastníky  zde

             forms for participants here.

Čtyřdenní intenzívní dílna soudobé hudby:

- tentokrát zaměřeno na spolupráci s pedagogy a studenty JAMU

- dopoledne individuální lekce s přítomnými lektory

- odpoledne a večer přednášky lektorů nebo společné akce

- zvuková procházka, pokud dovolí počasí, tak i nahrávání v exteriéru (Jan Trojan)

- workshop gregoriánského chorálu s Jiřím Hodinou

- workshop Život skladatele v dnešním světě (smlouvy, OSA, Intergram ap. - Michal Rataj)

- nahlédnutí do partitur skladeb z callu MicroFestu Praha 2023 (Iva Oplištilová)

 a plno prostoru na vlastní nápady a experimenty. 

 

Těšíme se na vás!