Studio N

 

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.
Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

Program poslechového semináře Studio_N v zimním semestru 2023-2024

4. 10.   Kaija Saariaho – Laterna magica

               Vzpomínka na inspirativní osobnost hudby 20. a 21. století

11. 10. Alois Hába 130 – I            

18. 10.Alois Hába 130 – II 

25 . 10. – Biennale Musica Venezia 2023

                  Pořad o 67. Mezinárodním festivalu soudobé hudby v Benátkách 

                  při Biennale achitektury 2023 – Laboratoř budoucnosti   

              Brian Eno (Leone d’Oro) – Fausto Romitelli

  1. 11. – Futuristé: Prima serata futurista

                 Futuristické manifesty – intonarumori – futuristické kompozice

                 Marinetti – Russolo – Pratella - Balla

   8. 11. George Antheil

                  Ballet méchanique – klavírní a orchestrální skladby

  15. 11. Jozef Malovec (1933-1998) – portrét slovenského skladatele

                  Orthogenesis – Tmel – Tabu – Teoréma – Kryptogram – Malá komorná hudba

                  – filmová hudba   

  22. 11. New Complexity III – Barbara Buczek (1940-1993)

                  Anekumena I – VII  - Eidos – Les sons esoteriques - Transgressio

 29. 11.  Alban Berg – Vojcek (Wozzeck)

    přednášku, video a dokumentární foto připravil muzikolog Dr. Jan Dehner

   6. 12.   Wolfgang Rihm (*1952) – portrét skladatele

                  Marsyas – Im Innersten – Chifre – Am Horizont – Gesungene Zeit

13. 12.  – Gérard GriseyL’Icône paradoxale (Hommage à Piero della Francesca)

20. 12.    Olivier Messiaen – Symfonie Turangalîla (Yuja Wang - piano solo,

                   Cynthia Millar - Ondes   Martenot, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel

                   (videozáznam z roku 2017) 

 

Pořady poslechového semináře Studio N se konají vždy ve středu v 17:00 hodin v č. 2020

(2. patro vlevo), Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

                                                       Miloš Haase

ANOTACE PROGRAMU POSLECHOVÉHO SEMINÁŘE STUDIO_N NA ZIMNÍ SEMESTR 2023-24

Zimní semestr ve Studiu_N zahájíme (4. 10.) vzpomínkou. Letos 2. června nás opustila inspirativní osobnost současné hudby Kaija Saariaho. Připomeneme si ji  mimo jiné orchestrální skladbu Laterna magica, komponovanou s odkazem na stejnojmennou životopisnou knihu filmového režiséra Ingmara Bergmana. Studiu_N se podařilo získat i záznam autorčina komentáře v rozhovoru před premiérou. 

Dvojí (130. a 50.) jubileum Aloise Háby (1893-1973), jednoho z našich mezinárodně nejznámějších skladatelů, jehož jméno nechybí snad v žádné  monografii o hudbě 20. století, připomeneme dvěma pořady (11. a 18. 10.) z autorových skladeb, které jsou prakticky neznámé, a to ze všech tvůrčích období, a nejen mikrotonálních (čtvrttónových, pětinotónových a šestinotónových), které skladateli získaly široké mezinárodní renomé.

Letošní mezinárodní festival soudobé hudby při Benátském Biennale architektury Biennale Musica 2023 začíná až 16. 10., proto pořad o něm (25. 10.) je prozatím neuzavřen. Zlatého lva letos převezme Brian Eno (1948) a vzpomenut bude proslulý italský skladatel Fausto Romitelli (1963-2004) Festival bude věnován převážně elektroakustické a ambientní hudbě, ohlášeny jsou i zvukové instalace s příslibem, že budou v provozu po celou dobu trvání festivalu. Nechme se překvapit. Pořad 1. 11. je koncipován jako Prima serata futurista (Futuristický podvečer). Představíme futuristické manifesty, jakož i všechny slavné intonarumory, které mají své předobrazy v italské barokní divadelní mašinerii, a futuristické kompozice, známé většinou než z učebnic. Připomeneme jména protagonistů Marinettiho, Russola, Pratelly a v ukázkách i díla futuristických výtvarníků. Jak futuristickou inspiraci svou nevšední invencí přesvědčivě přetavil do své hudby George Antheil (1900-1959) se přesvědčíte v pořadu 8. 11.

Originální dílo krakovské skladatelky Barbary Buczek (1940-1993), v žádném ohledu nepodobné dílům „polské školy“ teprve v poslední době získává zasloužený zájem interpretů. Její hudební jazyk přibližně charakterizuje označení New Complexity, avšak odlišuje se mimořádnou zvukovou představivostí, kterou obdivoval i její učitel, Bogusław Schaeffer. Autorčina hudba, která dlouho čekala na kompetentní interprety, je při vší mnovrstevné struktuře velmi působivá, jak dokazuje už její absoventský Koncert pro 89 nástrojů Anekumena (1974), prohlášený za nehratelný, z něhož byly za autorčina života provedeny pouze tři části. K prohlédnutí bude (22. 11.) i partitura.

Dva pořady budou věnovány pozoruhodným skladatelům, jejichž díla se stále těší zájmu veřejnosti. Z obsáhlého díla Wolfganga Rihma (1952) mj uslyšíte houslový koncert pro Anne Sophhii Mutter Gesungene Zeit (Zpívaný čas) a z nedávné doby koncert pro trubku a orchestr Marsyas. Francouz Gérard Grisey (1946-1998) složil poklonu renesančnímu malíři, matematikovi a teoretikovi Pieru della Francesca kompozicí -  L’Icône paradoxale pro dva ženské hlasy a velký orchestr rozdělený do dvou skupin (1994) na text Pierova traktátu De prospettiva.

 Studio N pravidelně připomíná inspirativní tvůrčí osobnosti slovenské hudby 20. století. Ve středu 15. 11. to bude Jozef Malovec (1933-1998), autor osobitého díla, které dosáhlo mezinárodního ohlasu především v oblasti elektroakustické hudby, uslyšíte mj. jeho Orthogenesis (1967), která proslavila EA studio Slovenského rozhlasu v Bratislavě, a komorní skladbu Kryptogram, anticipující minimal music.

Hostem Studia_N bude 29. 11. muzikolog Dr. Jan Dehner, který ve své přednášce dokumentované videem představí v novém pohledu slavné kultovní operní dílo 20. století.

Závěrečný pořad bude už tradičně věnován hudbě Oliviera Messiaena (1908-1992). Letos byla vybrána symfonie s koncertantním klavírem a Martenotovými vlnami Turangalîla, komponovaná v letech 1946-1948 pro Bostonské symfoniky na objednávku Sergeje Kusevického, který premiéru (1949) přenechal mladému Leonardu Bernsteinovi.

 

 

 

 

 

 


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.