KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ - PRO STUDENTY

 

3.11.2023, 11:30-12:30
Centrum pohybové přípravy sportu a rehabilitace AMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1
 
KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ pro studenty
Lektorka: Sabina Fiřtová  
 
V návaznosti na workshop Komunikace z hlediska transakční analýzy nabízíme studentům Kompenzační cvičení, jako náhled do propojení duše s tělem. Jde o pochopení a hlubší spojení pohybu a těla ve smyslu starořeckého KALOKAGATHIA - slovo vyjadřující harmonický soulad těla a ducha, syntézu estetického a etického cítění. In corpore sano, mens sana. Ve zdravém těle, zdravý duch. Pohybovou aktivitou vyrovnáváme psychickou zátěž, přispíváme ke zlepšení fyzického fondu a osobní pohody. Cvičení vychází z principů DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) - přístup založený na vývojové kineziologii. V praxi to znamená, že využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života.
 

31. října 2023