KONFERENCE KARIÉRA HUDEBNÍKA IV: UPLATNITELNOST NA TRHU PRÁCE V OBORU KLASICKÉ HUDBY – STAV A PŘÍLEŽITOSTI – VÝZVA

Cílem konference by měla být zpětná vazba obvyklých zaměstnavatelů (orchestrů, divadel, ZUŠ) i výhody a úskalí tzv. self managementu a konceptu statusu umělce, zjištění tzv. dobrých příkladů z ČR i ze zahraničí (zejména u programů vysokých uměleckých škol) a zamyšlení nad možnostmi podpory dobrého vývoje situace tzv. z praxe. Konference navazuje na mezinárodní konferenci 1. 10. 2021 na obdobné téma Odpovídá vzdělávací systém trhu práce?

Vaše náměty směřujte na e-mailovou adresu lenka.dohnalova@idu.cz, 603 584 218

Uzávěrka: 10. 10. 2023

Kdy a kde: 23. 10. 2023 od 13 hod., Malý sál, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1

Kapacita sálu je omezena, registrace.

Pořádá Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze (HAMU).

Zdroj: https://www.culturenet.cz/prilezitosti/konference-kariera-hudebnika-iv-uplatnitelnost-na-trhu-prace-v-oboru-klasicke-hudby-stav-a-prilezitosti-vyzva/

14. září 2023