KONKURZ HAMU O ABSOLVOVÁNÍ V SÁLE MARTINŮ A KONCERT S ORCHESTREM

 

Konkurzy o Sál Martinů a absolventská vystoupení s orchestrem pro absolventy magisterského studia ve školním roce 2021/2022 jsou spojeny a konají se dne

29. 1. 2021 od 9.00 hod do cca 16.00 hod. v Sále Martinů

Náhradní termín konkurzu 5. 2. 2021  je pro omluvené v případě nemoci (nutno doložit lékařským potvrzením).

 

Přihlášky (doporučené příslušnou katedrou a podepsané jejími vedoucími) přijímá (mailem nebo osobně) Umělecký provoz HAMU

(č.dv.1025, koncertni@hamu.cz) nejpozději do 6. 1. 2021.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

 

Laureáti prestižních mezinárodních soutěží, zařazených do světové asociace, mají možnost požádat o dispens.

 

Repertoárové podmínky konkurzu:

  1. pro absolventský koncert v Sále Martinů: recitálový program v délce 20 minut (u zpěváků včetně písňového repertoáru) /skladby různých stylových období – jedna zpaměti/
  2. pro absolventské vystoupení s orchestrem: koncertantní skladba (instrumentální koncert, operní či koncertní árie apod.) přednesena zpaměti.

 

Poznámka:

  1. U konkurzu na vystoupení s orchestrem se nemusí jednat o koncertantní dílo chystané pro absolventský koncert.
  2. Varhaníci, kteří se ucházejí o vystoupení s orchestrem se představí ve velkém koncertním repertoáru (např. Bach, Franck). Kromě toho musí hrát alespoň jednu rychlou větu z varhanního koncertu.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

V Praze dne 23. 11. 2020

25. listopadu 2020