KONKURZ HAMU O ABSOLVOVÁNÍ V SÁLE MARTINŮ A KONCERT S ORCHESTREM

 

Konkurzy o Sál Martinů a absolventská vystoupení s orchestrem pro absolventy magisterského studia ve školním roce 2023/2024 jsou spojeny a konají se v pátek

20. 1. 2023 od 9.00 hod. v Sále Bohuslava Martinů

Náhradní termín konkurzu 10. 2. 2022 je určen pouze pro omluvené v případě nemoci 
(nutno doložit lékařským potvrzením).

Přihlášky (se souhlasem vyučujícího pedagoga) přijímá mailem nebo osobně Umělecký provoz HAMU č.dv.1025, koncertni@hamu.cz - nejpozději do 5. 1. 2023
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Laureáti prestižních mezinárodních soutěží, zařazených do světové asociace, mají možnost požádat o dispens.

Repertoárové podmínky konkurzu:

a) pro absolventský koncert v Sále Martinů:
recitálový program v délce 20 minut (u zpěváků včetně písňového repertoáru)
(skladby různých stylových období – jedna zpaměti)

b) pro absolventské vystoupení s orchestrem:
koncertantní skladba (instrumentální koncert, operní či koncertní árie apod.) přednesena zpaměti.

Poznámka:
U konkurzu na vystoupení s orchestrem se nemusí jednat o koncertantní dílo chystané pro absolventský koncert.

Varhaníci, kteří se ucházejí o vystoupení s orchestrem, se představí ve velkém koncertním repertoáru (např. Bach, Franck). Kromě toho musí zahrát jednu rychlou větu z varhanního koncertu.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU
 

20. října 2022