KONKURZ HAMU O ABSOLVOVÁNÍ V SÁLE MARTINŮ A KONCERT S ORCHESTREM

 

Konkurzy o Sál Martinů a absolventská vystoupení s orchestrem pro absolventy magisterského studia ve školním roce 2024/2025 jsou spojeny a konají se v pátek


26. 1. 2024 od 9.00 hod. 
v Sále Bohuslava Martinů


Náhradní termín konkurzu 9. 2. 2024 je určen pouze pro omluvené v případě nemoci (nutno doložit lékařským potvrzením).

Přihlášky ke konkurzu (se souhlasem vyučujícího pedagoga) přijímá osobně /kancelář č. 1025/ nebo mailem /koncertni@hamu.cz/ Umělecký provoz HAMU

nejpozději do 15. 12. 2023

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Laureáti prestižních mezinárodních soutěží, zařazených do světové asociace, mají možnost požádat o dispens.

Repertoárové podmínky konkurzu:

a)    pro absolventský koncert v Sále Martinů:
recitálový program v délce cca 20 minut (u zpěváků včetně písňového repertoáru)
skladby různých stylových období, jedna zpaměti
b)    pro absolventské vystoupení s orchestrem:
Koncertantní skladba (instrumentální koncert, operní či koncertní árie apod.) přednesena zpaměti.

Poznámka:
U konkurzu na vystoupení s orchestrem se nemusí jednat o koncertantní dílo, chystané pro absolventský koncert.

Varhaníci, kteří se ucházejí o vystoupení s orchestrem, se představí ve velkém koncertním repertoáru (např. Bach, Franck). 
Kromě toho musí zahrát jednu rychlou větu z varhanního koncertu.

Důležité upozornění.
Do přihlášky prosím uveďte, po poradě s Vaším pedagogem, dvě skladby /dvě árie/, které si přejete s orchestrem zahrát /zazpívat/ a vyznačte, kterou skladbu preferujete na prvním místě. Při výběru skladby vycházejte prosím též z možností Sálu Bohuslava Martinů, obsazení, dostupnosti a ceny notového materiálu. 
Též prosím uveďte délku skladby.


prof. Leoš Čepický
proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

V Praze dne 9. 10. 2023
 

10. října 2023