MGR. ALENA PILNÁČKOVÁ

Referent správního úseku

E-mail: alena.pilnackova@hamu.cz

Pracoviště:
  • Katedra nonverbálního divadla