PHDR. ALEŠ DVOŘÁK

Odborný asistent

E-mail: ales.dvorak@hamu.cz

Telefon: 234 244 168, 234 244 170

Pracoviště:
  • Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Konzultační hodiny: Po telefonické nebo osobní domluvě. Vyučované předměty zde