DOC. MGR. DANIELA STAVĚLOVÁ, CSC.

Docent

E-mail: daniela.stavelova@hamu.cz

Telefon: 234 244 140

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra tance
Vyučované předměty zde