MGR. HELENA WEISER

Odborný asistent

E-mail: helena.weiser@hamu.cz

Pracoviště:
  • Katedra klávesových nástrojů
  • Oddělení komorní hry
Konzultační hodiny: po dohodě emailem Vyučované předměty zde