DOC. PHDR. INGEBORG RADOK ŽÁDNÁ

Docent - rektor

E-mail: rektorka@amu.cz

Web: ingeborg.radokzadna@amu.cz

Telefon: 234 244 501

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Katedra zpěvu a operní režie
Konzultační hodiny: po dohodě emailem / telefonicky Vyučované předměty zde

INGEBORG RADOK ŽÁDNÁ VYUČUJE NA KATEDŘE HUDEBNÍ PRODUKCE A VEDE PRAXI STUDENTŮ.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2023
jmenována docentkou
2023
zvolena členkou užšího předsednictva České konference rektorů
2023
členka odborné poroty projektu Chemnitz – hlavní evropské město kultury
2023
jmenována členkou Dozorčí rady MHF Pražské jaro
2022
jmenována členkou Umělecké rady JAMU
2021
jmenována členkou Rady RUV MŠMT
2021
jmenována členkou České konference rektorů
2021
předsedkyně Umělecké rady AMU
2021
předsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení AMU
2018
jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HF JAMU
2018
zvolena členkou užšího předsednictva Rady vysokých škol
2018
členka hodnotící komise programu Erasmus a Višegrádského stipendijního fondu
2018
zvolena do druhého funkčního období členkou Rady AEC
2017
jmenována prorektorkou AMU pro zahraničí a uměleckou činnost
2015
členka komise DKR AMU
2015
zvolena členkou Rady Evropské asociace konzervatoří, hudebních akademií a vysokých hudebních škol (AEC), členka Předsednictva Rady vysokých škol
2012
jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HAMU
2010
pedagožka na katedře hudebního managementu HAMU, jmenována proděkankou pro zahraničí a uměleckou činnost, garant segmentu Hudba projektu Registr uměleckých výstupů (RUV), řešitelka projektů MŠMT
2004
šéfka opery Státní opery Praha
2003
obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

The current role of music schools in the Czech post modern society and the issue of music teacher training in the professional track of music education

Bojana Kljunic, Ingeborg Radok Žádná – příspěvek do sborníku konference The Future of Music Schools - European Perspectives, ISBN 978-3-903058-24-8

Uživit se uměním – význam zvyšování manažerských dovedností student uměleckých vysokých škol – příspěvek do sborníku mezinárodní konference “Odkial a kam? Modely umeleckého vzdelávania, ISBN 978-80-972017-9-1

MusiQuE - Critical Friend Report of the Symphony Orchestra Instruments Programme - Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden

Rozšíření možností uplatnění absolventů vysokých hudebních škol doplněním kurikulí předměty z oblasti manažerských dovedností, ars pro toto, Vedecký a umelecký časopis, ročník VII, ISSN 1338-6913

Increasing Managerial Know-How of Higher Education Art Students, Steigerung des Management-know-hows von Kunststudenten an Hochschulen, Lucie Pešl Šilerová a and Ingeborg Radok Žádná, Journal of Cultural Management and Cultural Policy / Zeitschrift für Kulturmanagement und Kulturpolitik, https://doi.org/10.14361/zkmm-2023-0109

Studie Uplatnitelnost na trhu práce - klasická hudba, Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná, časopis Musicologica Brunensia MUNI, 57/2022, No.1, ISSN1212-0391, ISSN 2336-436X

Entrepreneurial Mindset in Classical Music: Focus on Tertiary Education, autorky: MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D., PhDr. Ingeborg Radok Žádná, příspěvek do sborníku 8. Mezinárodní konference hudebních pedagogů Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budučih promjena, Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes, Pula, Chorvatsko, květen 2023, ISBN/ISSN ISBN 978-953-377-017-8

Životopis v PDF