DOC. MGA. IVA OPLIŠTILOVÁ, PH.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz

Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra bicích nástrojů
  • Katedra hudební teorie
  • Katedra skladby
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
  • Oddělení soudobé hudby
Konzultační hodiny: po dohodě - napište e-mail Vyučované předměty zde

IVA OPLIŠTILOVÁ JE HUDEBNÍ TEORETIK SPECIALIZUJÍCÍ SE NA TEORII KOMPOZICE A SOUDOBOU HUDBU, JE VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOUDOBÉ HUDBY NA HAMU A REDAKTOR ŽIVÉ HUDBY.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2021
docent, habilitační práce Anglofonní hudebně-teoretický terminologie novodobých kompozičních postupů
2020
Institut mikrointervalové hudby/MicroFest Prague 2020 dvouletý DKR projekt, garant https://docs.google.com/document/d/1GsmvUux9yp8-WErsuQITmcwwA78i1CsXJZ8dYUN4qzw/edit
2019
přednáška na McGill University (Montréal, CA) na pozvání Roberta Hasegawy- Fraserovy temporality
2016
Přeměna paradigmatu. Živá hudba. Praha : AMU, 2016 (recenzovaná studie)
2016
pověřena vedením Oddělení soudobé hudby na HAMU (viz Fb a www stejného jména)
2013
Ph.D. HAMU - obor hudební teorie (téma disertace: Hudební čas - jeho odklon od času fyzikálního)
2012
Thakar, Markand. Kontrapunkt. Základy hudební interpretace. Praha : NAMU, 2012. (překlad s odborným komentářem)
2010
Nelineární čas v post-cageovské hudbě. Živá hudba. Praha : AMU, 2010. (recenzovaná studie)
2010
pověřena redakcí hudebně-teoretické části obnoveného periodika Živá hudba (www.ziva-hudba.info)
2010
přijata jako interní pedagog hudebně-teoretických předmětů (nyní Rozbory skladeb 3-4, Studium skladeb 1-8, Teorie skladby 3-6, Analýza hudebně teoretických textů, Studium odborné literatury (pro doktorandy), Hudebně-teoretické minimum a  v angličtině pro studenty Erasmu a zahraniční studenty: Přehled dějin české hudby, Hudební analýza, Dějiny hudby
2008
K tektonické funkci barvy. Živá hudba. Praha : AMU, 2008. (recenzovaná studie)