PROF. PHDR. JAN HYVNAR, CSC.

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jan.hyvnar@hamu.cz

Telefon: 234 244 287

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Katedra tance
  • Sekretariát HAMU
Vyučované předměty zde