PROF. PHDR. JAN VIČAR, CSC.

Profesor

E-mail: jan.vicar@hamu.cz

Web: www.janvicar.cz

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
  • Katedra tance
  • Katedra zvukové tvorby a hudební režie
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
Konzultační hodiny: Dle domluvy Vyučované předměty zde

NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE PŮSOBÍ JAKO PEDAGOG OD ROKU 1980

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2024
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Olomouckého kraje
2022
„Vysoko hvězda" (CD)
2020
„Píseň starého blázna" (CD)
2018
Člen Rady Státního fondu kultury České republiky; do roku 2021
2017
"Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí" (kniha)
2017
„Cesta k slunci. Moravská filharmonie Olomouc hraje skladby Jana Vičara“ (CD)
2009
Založení a vedení mezinárodního festivalu soudobé hudby „MusicOlomouc“; do roku 2014
2005
„Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics“ (kniha anglicky)
2005
Hostující profesor kompozice a hudební teorie na Birmingham-Southern College, Alabama, USA
2004
Založení výročních koncertů a publikací HAMU „Svár teorie s praxí?“
1998
Fulbright scholar-in-residence, Minnesota, USA; do roku 1999
1998
Profesor teorie a dějin hudby na Univerzitě Palackého v Olomouci; profesor na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
1990
Obnova, budování a vedení oddělení, resp. katedry muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; do roku 2016
1989
Založení a vedení studijního programu Hudební management/produkce na HAMU; do roku 1998
1986
Šéfredaktor časopisu „Hudební rozhledy“; do roku 1989

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

https://www.youtube.com/channel/UC6e-E3lEAP8F9loWwgbyNpA

www.janvicar.cz