PROF. PHDR. JAROMÍR HAVLÍK, CSC.

Profesor

E-mail: jaromir.havlik@hamu.cz

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
Vyučované předměty zde