PROF. JINDŘICH PAZDERA

Profesor

E-mail: jindrich.pazdera@hamu.cz

Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra strunných nástrojů
  • Oddělení komorní hry
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě. Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2001
Primárius Stamicova kvarteta, se kterým koncertuje po celém světě
1999
Recitálová turné Japonsko, Španělsko, SRN .....
1995
Habilitační řízení HAMU Praha - obor violoncello
1991
Hudební fakulta AMU - pedagog hry na housle a komorní hry
1985
Umělecká aspirantura VŠMU Bratislava do roku 1989
1983
Konzervatoř v Bratislavě, od roku 1984 vedoucí oddělení smyčcových nástrojů do roku 1993
1974
Konzervatoř Čajkovského v Moskvě do roku 1979
1972
Laureát Mezinárodní soutěže Pražské jaro - 3. cena
1968
Konzervatoř Žilina do roku 1972

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Vybrané kapitoly z Metodiky houslové hry - 200 stran, před vydáním v Edičním centru AMU

Recitálová turné v Japonsku 1999, Španělsku 2000, turné s orchestrem 2001 v SRN

Primárius Stamicova kvarteta, se kterým koncertuje po celém světě

Řada nahrávek