PROF. MGA. MGR. JIŘÍ BEZDĚK, PH.D.

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jiri.bezdek@hamu.cz

Web: http://www.edition-brendel.de/komponisten.html

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra hudební teorie
  • Katedra skladby
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
Konzultační hodiny: Po dohodě emailem/telefonicky Vyučované předměty zde

„PRŮMĚRNÝ UČITEL VYPRÁVÍ. DOBRÝ UČITEL VYSVĚTLUJE. VÝBORNÝ UČITEL UKAZUJE. NEJLEPŠÍ UČITEL INSPIRUJE.“ CHARLES FARRAR BROWN

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
úspěšně uzavřené profesorské řízení na AMU Praha
2017
vedoucí katedry hudební teorie na HAMU
2016
hudební poradce americké TV společnosti Czech American TV - dodnes
2015
proděkan pro vědu, umění a projekty na FPE ZČU v Plzni
2012
školitel doktorandů na PedF UK Praha - dodnes
2009
vedoucí katedry hudební kultury FPE ZČU
2006
docent HT předmětů na KHK FPE ZČU - dodnes
2004
založil kompoziční oddělení na plzeňské konzervatoři a poté jeho vedoucí - dodnes (významní žáci Samiec, Rösner, Karpíšek, Špíral, Augustinová atd.)
2004
dvě vlastní skladby pro dětský sbor měly premiéru v Radě Evropy v den přijetí ČR do EU
2002
přednáška a premiéra vlastní skladby na Columbia University New York