PROF. PHDR. JIŘÍ ŠTILEC, CSC.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz

Web: www.arcodiva.cz

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra hudební produkce
  • Katedra hudební teorie
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
Konzultační hodiny: Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz Vyučované předměty zde

GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI SED SAEPE CADENDO

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
Projekt Stamic - Čech, Němec, Evropan, turné orchestru z Mannheimu v Německu, ČR a Rakousku
2016
projekt Češi ve Vídni, skladby a nahrávky hudebních tvůrců osmnáctého století, Koželuh, Vranický atd.
2015
Realizace největšího živého obrazu v dějinách České republiky
2011
habilitace a publikování práce Úvod do hudebního managementu
2002
založení festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2002
1998
Počátek pedagogického působení na HAMU