MGR. LADA BUZICKÁ

Referent správního úseku

E-mail: lada.buzicka@hamu.cz

Telefon: 234 244 125

Pracoviště:
  • Sekretariát HAMU