DOC. MGA. LADISLAVA KASPŘÍKOVÁ

Docent

E-mail: ladislava.vondrackova@hamu.cz

Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Katedra zpěvu a operní režie
  • Oddělení klavírní spolupráce
Konzultační hodiny: Po předchozí dohodě e-mailem. Vyučované předměty zde

KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT, ABY BYL. A KDYŽ UŽ KOUKÁ, ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TÍM, ČÍM JE, A NE TÍM, ČÍM NENÍ, JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE... SNAŽÍM SE KOUKAT, ABYCH BYLA TÍM, ČÍM JSEM, OD ROKU 1997, KDY JSEM NA AMU NASTOUPILA PO ABSOLUTORIU JAKO EXTERNÍ PEDAGOG.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

1991
konkurs na místo korepetitora na pražskou konzervatoř
1998
konkurs na místo odb. asistenta na AMU
2008
docentura na AMU
2012
recitál s Janem Morávkem na Pražském jaru
2016
cena za doprovod na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka