MGA. MGR. LUCIE HAYASHI, PH.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: lucie.hayashi@hamu.cz

Telefon: 234 244 188

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Katedra tance
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2014
Ph.D. Taneční věda HAMU - Obhajoba disertační práce Tanec v současné japonské společnosti
2013
Mgr. Japonská studia FFUK - Obhajoba diplomové práce Jazyk gest (sémiologická analýza pohybové složky divadla nó)
2007
MgA. Taneční věda HAMU - Obhajoba diplomové práce Fenomén butó, jeho vznik, šíření a vlivy na evropskou taneční scénu

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

a) odborné stati a studie:

- How Much For A Dancer? Culture Policy towards Dance in Japan and Czech Republic. In: Apjok, Vivian, ed. Dance and Politics (University of Szeged, 2019)

- Japonci v českém baletu – novodobá migrace a integrace umělců v evropském prostoru. Český lid 105 (Praha 2018)

- Květ mezi jevištěm a hledištěm. Zeamiho estetické teorie v kontextu výzkumu teorie performativních umění. Živá hudba 8 (HAMU 2017)

- Perception of Dance from the Japanese Body: Sixth Sense of a Dancer – Inner Touch or Outer Sight? In: Stepputat, Kendra, ed. Dance, Senses, Urban Contexts. (Graz: Institute of Ethnomusicology, University of Music and Performing Arts Graz, 2017)

- Význam kata v japonském tanci: analýza taneční složky divadla nó. Živá hudba 6 (HAMU 2016)

- Dancing Poetry in Japanese Theatre Movement: Narratives in the Choreography of Hagoromo. In: Dunin, Elsie Ivancich, ed. Dance, Narratives, Heritage. (Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 2015)

- Acumori. Plav 12/2014. (Splav! 2014)

- Výzkum tance: k problematice současných metod a přístupů. Živá hudba 4 (HAMU 2014)

- Vyděděnci společnosti národním pokladem. Historický přehled postavení tanečníka v japonském tradičním divadle. Profese tanečníka (HAMU 2013)

- Systém tanečního vzdělání v Japonsku. Živá hudba 3 (HAMU 2013)

- Tanec butó v kontextu moderních dějin japonského divadla. DISK (AMU 2011)

- Tanec v prostředí aristokratického rodu Schwarzenbergů na přelomu 18. a 19. století. Svědectví krumlovských pramenů. Tanec a společnost (HAMU 2009)

- Mísa zvaná Hroznatova. Taneční motivy na dílech středověkého uměleckého řemesla. Stopy tance (HAMU 2007). Spoluautorky: Zuzana Smugalová, Dorota Gremlicová

b) publicistika:

- pravidelně: Taneční aktuality (recenze, rozhovory, reportáže, sloupky, glosy, články, redakce, editace)

- editor: Speciální vydání Tanečních aktualit 2019 – Taneční a pohybové umění v regionech

- Speciální vydání Tanečních aktualit 2018 – Výročí českého tance

- editor, šéfredaktor: 10 x Ročenka Tanečních aktualit (2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014,

- 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008)

- občasně: Svět a divadlo, art.ceskatelevize.cz, Pam pam, Hudební rozhledy, Salto, Taneční zóna, Mozaika ČRo – Vltava (recenze, diskuze), ArtZóna ČT (recenze, expert)

Životopis v PDF