DOC. MGR. MAHULENA KŘENKOVÁ

Docent

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz

Telefon: 234 244 140

Pracoviště:
  • Katedra tance
Vyučované předměty zde