PROF. MGA. MGR. MICHAL RATAJ, PH.D.

Profesor

E-mail: michal.rataj@hamu.cz

Web: www.michalrataj.com

Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra skladby
  • Katedra zvukové tvorby
Konzultační hodiny: (výhradně po předchozí domluvě)_______ Michal Rataj vystudoval hudební vědu na FF UK (1999) a skladbu na HAMU (2003) u Ivana Kurze a Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, v Německu a v USA a v roce 2006 získal doktorát s dizertací zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. Je absolventem Fulbrightova stipendia na UC Berkeley, California (CNMAT, 2007-2008). V letech 2000 – 2013 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu v oblasti rozhlasových her a radioartu. V roce 2003 byl u zrodu rozhlasového pořadu Radioatelier, v rámci nějž se jako producent podílel na vzniku více než 150 nových zvukových kompozic a několika stovek publicistických pořadů z oblasti současných akustických umění. Do roku 2022 spolupracoval s Českým rozhlasem externě. Je autorem převážně elektroakustické, komorní a orchestrální hudby, v poslední době také site-specific děl ve veřejném prostoru. Vyučuje skladbu, elektroakustickou a filmovou hudbu na katedře skladby HAMU. Zkomponoval velké množství scénických hudeb pro rozhlas, televizi, divadlo a film a jeho skladby byly prováděny a vysílány v řadě zemí po celém světě. Vyučované předměty zde

KOMPOZICE, ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA, RADIOART, FILMOVÁ HUDBA, SOUND STUDIES, SOUND PERFORMANCE

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2023
Načálo polunóščnici for soli, chamber female choir and large ensemble with surround electronics
2023
Letters From Sounds for trumpet solo, live electronics and large orchestra
2022
MOVIS piano concerto performed by Czech Philharmony & Ivo Kahánek & David Robertson at the Prague Spring Festival
2022
FLOATING for flute and live electronics premiered at MIXTUR, Barcelona
2022
LETTERS FROM SOUNDS - new CD with Oskar Török
2022
MIRRORS OF ZLÍN - public space intermedia instalation in the city of Zlín
2021
OFFSCREEN - album with Jan Trojan & Ivan Boreš
2021
Autorské album Solos From Nothing
2020
Nauka o afázii (premiera NODO 2020, Ostrava), záznam inscenace pro ČT Art
2020
Cena 0SA pro nejhranějšího skladatele v zahraničí
2019
MOVIS - koncert pro klavír a velký orchestr (premiera Ostravské dny 2019)
2019
SEVER - the TV series soundtrack
2018
Sentenceless Sentence - nové autorské CD s elektroakustickou hudbou posledních let
2018
Temporis pro cimbál a velký orchestr v americké premiéře, Santa Rosa Symphony, California, dir. Bruno Ferrandis.
2017
Česko-americké turné s kompozicí Souvětí II (Long Sentence II) s newyorkským duem String Noise
2017
Hudba k TV seriálu Terezy Brdečkové a Roberta Sedláčka BOHÉMA
2016
Points-Rataj-Quintet, oceňovaný projekt v poli mezi jazzem a současnou elektronikou, www.points-rataj-quintet.com
2015
Interspace - čestné uznání za zvukovou kompozici Palma Ars Acustica (objednávka West Deutscher Rundfunk)
2015
1. cena Musica Nova za skladbu Small Imprints pro klarinet a live electronics
2012
Filmová hudba k televiznímu seriálu České století (P. Kosatík, R. Sedláček)
2009
1. cena Grand Prix Marulic za realizace rozhlasové hry Vojcek G. Büchnera
2008
It's All Impromptu - Objednávka Śvédského rozhlasu
2007
Fulbright Scholarship, UC Berkeley, USA
Doktorát v oboru skladba a teorie skladby pod vedením Milana Slavického.
2005
Cena OSA pro nejúspěšnějšího skladatele do 30 let.
2003
Absolutorium kompozice na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Ivana Kurze
2000
1. cena Generace za skladbu Pětkrát totéž pro flétnu a klavír
1999
Absolutorium hudební vědy na FF UK v Praze

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

:: ODBORNÉ PUBLIKACE ::

Michal Rataj: Hudební skladatel jako zvukový architekt veřejného prostoru. Souvislosti 4/2022, s. 27 - 35. Praha 2022

Michal Rataj: Poznámky k terminologii, in: Petr Ferenc, ed.: Ukryto v pásech: vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, s. 20 - 34.

Tomáš Dvořák, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan: Zvukoprostor, prostorozvuk. NAMU 2018.

Rataj, Michal. „Writing Sound: The Wacom Tablet – a Multifaceted Musical Instrument“. In: Koubová, Alice – Jobertová, Daniela (ed.). Artistic Research: Is There Some Method? Praha: Nakladatelství AMU, 2017.

Michal Rataj: Everyone can be composer today – full stop or question mark? Musicologica Brunensia, ppp 43-52. Brno 2017.

Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 2013/4, s 6 -16.

Michal Rataj, ed.: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012.

Michal Rataj, Martin Flašar, Daniel Matej, ed.: Electronic music today: Where are we going and what are we doing? Masarykova univerzita 2015.

Michal Rataj, Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan: Dotknout se zvuku, in: Opus Musicum 2015/4, s. 58 - 80.

Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156

Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1

Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.

Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35.

Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 – 190.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.

Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.

Michal Rataj: Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35

Životopis v PDF