PROF. PAEDDR. MILOŠ HONS, PH.D.

Profesor

E-mail: milos.hons@hamu.cz

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
  • Oddělení hudebně teoretických disciplín
Konzultační hodiny: Středa, případně po domluvě emailem či telefonicky Vyučované předměty zde

NULLA DIES SINE LINEA.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2015
Publikace Hudba jako horký tep života (Kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu, 1948-1968). Togga. Praha 2015
2013
Publikace Boj o českou moderní hudbu (1900-1938). Togga, Praha 2013
2012
Publikace Boj o českou moderní hudbu (1860-1900). Togga, Praha 2012,
2011
Publikace Hudební analýza. TOGGA, Praha 2011
2005
Publikace Hudba zvaná symfonie. TOGGA, Praha 2005