DOC. PHDR. MIROSLAV PUDLÁK, CSC.

Docent

E-mail: miroslav.pudlak@hamu.cz

Web: www.miroslavpudlak.cz

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
  • Katedra skladby
Vyučované předměty zde

UČENÝ Z NEBE NESPADL

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
Redaktor ČRo Vltava
2011
Vyučuje hudební analýzu na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty UK
2008
Pořádá festival CONTEMPULS - pražský festival soudobé hudby
2007
Vyučuje hudební teorii na New York University Prague
1996
Ředitelem Hudebního informačního střediska, o.p.s.